Bize ýüz tutuň

Kompaniýanyň önümçilik bölümi müşderilere ýokary hilli we ýokary ygtybarly elektrik enjamlary hyzmatlaryny berip biljek üç sany harby derejeli elektrik enjamlaryny öndürmek liniýasyny döretdi.

Salgysy

1-1, 318 Latte şäheri, antanta Günorta ýoly, Kujiang Täze etraby, Şanxi welaýaty

E-poçta

Müşderilere üznüksiz, durnukly we ygtybarly inertial ölçeg önümi hyzmatyny bermek.
17392766789@163.com

Telefon

Müşderilere ýokary hilli, ýokary ygtybarly elektrik hyzmatlaryny bermek.
+86 17392766789

Müşderiniň meselesi biziň mümkinçiligimizdir!Müşderi kanagatlandyrmak biziň iň uly gözlegimizdir!

Kömek etmekden hoşal!

Şanxi Jiade Elektron Tehnologiýa Co., Ltd. bilen habarlaşyň.

Habarlaşmak üçin şahsyýet: hanym liang

Lidiýa

Lidiýa

Goşuň: 1-1, 318 Latte şäheri, antanta Günorta ýoly, Kujiang Täze etraby, Şanxi welaýaty

Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň