Senagat

Önümlerimiz howa, deňiz, gury ýer ulaglary, nebit we gaz, magdan we pilotsyz howa ulaglarynda giňden ulanylýar.

img (1)
img (2)
img (3)
img (4)
Aerokosmos

Aerokosmos

Deňiz

Deňiz

Lander-ulag

Vehicleer ulaglary

Nebit we gaz

Nebit we gaz

Magdançylyk

Magdançylyk

Uçarman

Uçarman

Kartalaşdyrmak

Kartalaşdyrmak

Senagat-intellektuallaşdyryş

Senagat intellektizasiýasy

Önümlerimiz

XC-M202-MEMS-biaxis-gyro

M202 MEMS Biaxis Gyro

M202 MEMS biaxis gyro ýokary takyklyk giroskopyny kabul edýär we ýokary öndürijilikli temperatura öwezini dolmak algoritmini we inertial enjamy kalibrleme algoritmini kabul edýär.

IMU-M11 IMU inertial ölçeg birligi

IMU kiçi göwrümli, az energiýa sarp edýän, ýokary agramly we ýokary ygtybarlylykly artykmaçlyklara eýedir.Gysga başlangyç wagty, ýokary takyklyk, MEMS inertial integral nawigasiýa ulgamynda, MEMS garaýyş salgylanma ulgamynda we ş.m.

XC-IMU-M11-IMU-inertial-ölçeg birligi
XC-INS-M05-inertial-integrirlenen-nawigasiýa ulgamy

INS-M05 Inertial toplumlaýyn nawigasiýa ulgamy

INS-M05, uçarlar, ulaglar, robotlar, ýerüsti ulaglar, suwasty ulaglar we beýleki göterijiler üçin amatly ultra-kiçi inertial integral nawigasiýa ulgamy (INS).Garaýyş, sözbaşy, tizlik we pozisiýa maglumatlary ölçäp biler.GNSS hemra nawigasiýa ulgamy, ýokary päsgelçiliklere garşy ukyply toplumlaýyn nawigasiýa üçin ulanylýar.

IFC-GB10M I / F öwrüliş moduly

Zarýad integrasiýasy bilen ýokary takyk tok / ýygylyk öwrüliş zynjyry.Öwrüliş zynjyry, üç sany akselerometr bilen häzirki signallaryň çykyşyny yzygiderli öwrüp biler.Üç akselerometr biri-birine täsir etmezden özbaşdak işleýär.

önüm